Manaia View School

Sonya Poutai-Struginski (Manager)

Manaia View School

Yr 5/6 & Yr 7/8 Teams

09 438 9041

sonyaps@manaiaview.school.nz


Delwyn Baird

Manaia View

Yrs 5/6 & Yrs 7/8 COACH

09 438 9041

delwynb@manaiaview.school.nz