Men Senior Singles:                Stuart Peterson            

Women Senior Singles:          Helen White

Men Senior Pairs:                    Barry Chinnery (s), Maurice Dodsworth

Women Senior Pairs:**           Jean McKenzie (s), Lyn McCausland - Champion of Champions 2021

Men Senior Triples:                 Steve Ford (s), David Walker, John Allan

Women Senior Triples:           Denise Jackett (s), Colleen Kempton, Averille Welham

Men Senior Fours:                  Steve Ford (s), David Walker, Guss Cuthbertson, Peter Sisterson

Women Senior Fours:             Denise Jackettr (s), Jeanette Pauling, Colleen Kempton, Averille Welham

Men Vet Singles:                      Barry Chinnery

Women Vet Singles:                Lyn McCausland

Men Vet Pairs:                          Barry Chinnery (s), Maurice Dodsworth

Women Vet Pairs:                    Monica Kennedy (s), Jeanette Pauling

Junior Men Singles:                Martin Thompson

 Junior Women Singles:         Joan Forsyth

Junior Men Pairs:                    Tom Paton (s), Martin Thompson

Junior Women Pairs:               Not Played**  Indicates Champion of Champions 2020/2021