TŪWHITIA TE HOPO

Mai i te kōpae ki te Urupa, tātou ako tonu ai. 

From the cradle to the grave, we are forever learning!