KIA PONO, KIA TIKA, KIA MĀORI

Mai i te kōpae ki te Urupa, tātou ako tonu ai. 

From the cradle to the grave, we are forever learning!

TŪWHITIA TE HOPO