Te Kura Kaupapa Māori o Te RitoI ahu mai te ingoa o te kura i ngā kōrero o te pā harakeke.

Ko Te Rito te tupu hou ki waenganui i te pā harakeke, ka manaakitia e ngā awhirito kia tupu tōtika, kia tupu pakari ai te rito o te harakeke.

Ko tō Te Kura Kaupapa Māori o Te Rito whakaaro, he ōrite te rito o te harakeke ki te tamaiti, ā, he ōrite ngā awhirito ki te whānau.

Ko te whakapae, ka manaakitia e te whānau kia tūpu tōtika, kia tupu pakari ai te tupuranga.